AF Härnösand Byggreturer AB

Vi erbjuder helhetslösningar inom bland annat selektiv rivning, tungrivning, totalrivning, industririvning, betonghåltagning, asbest- och PCB-sanering för såväl stora som små kunder. Alla uppdrag utförs av kunnig, miljömedveten, utbildad och erfaren personal. Allt i kundens intresse och för vårt kvalitetstänkande!

Karta

Kontaktinformation

Vi har kontor och maskinparker i Härnösand, Stockholm och Göteborg.

Kontakt Norrlandskusten
Jörgen Olsson: 070-399 21 10
jorgen@byggreturer.com

Kontakt Stockholmsområdet
Nille Borg: 070-687 91 84
nille@byggreturer.com
Jonas Israelsson: 070-399 48 42
jonas@byggreturer.com
Erik Lantz: 070-207 49 28
erik@byggreturer.com

Kontakt Göteborgsområdet
Nille Borg: 070-687 91 84
nille@byggreturer.com


Facebook Svenskt Näringsliv AAA Sveriges Byggindustrier